Inventarisatie ouderwerkingen


Beste schoolbestuur,

Beste directie,

Beste leden van de ouderwerking,


Via OVSG of POV is de ouderwerking van jullie school automatisch lid van KOOGO, Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs).

Onze kernopdrachten zijn het informeren, sensibiliseren, ondersteunen en begeleiden van ouderwerkingen en ouderraden. Wij doen een beroep op jullie om al de bestaande ouderwerkingen te inventariseren.

Hiervoor vragen we aan ELKE SCHOOL om deze bevraging in te vullen, ongeacht of er een ouderwerking is en ongeacht of deze ouderwerking al bekend is bij ons.

De eerste 100 scholen krijgen 10 KOOGO-T-shirts voor hun ouderwerking.

Wij kunnen voor ouders, ouderwerkingen, scholen en schoolbesturen iets betekenen.
Meer info vind je op onze website
www.koogo.be

Bedankt!

Het KOOGO-team

Voor vragen kan je terecht bij Hannelore Lambrighs