Ouderbevraging GBS Stokkel


Welkom op de GBS Stokkel Ouderbevraging.

Aan de hand van deze enquête horen wij graag uw mening over uw ervaring en die van uw kind(eren) met onze school.

Uw antwoorden zijn volledig anoniem. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximum 10 minuten.

Hartelijk dank voor uw deelname.

Bij technische vragen over deze vragenlijst kan u terecht bij Katja Werbrouck - 0475/529073 of katja.werbrouck@live.be

De ouderraad GBS Stokkel

ouderraad@gbsstokkel.be